Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Krásno: Osazení kamerového systému – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 31.10.2016 10:00
Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby
podlimitní Zadáno 30.09.2016 04.11.2016 11:00
Zajištění servisu telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2016 03.10.2016 09:00
Mapování vývoje inovačního prostředí v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 05.10.2016 10:00
Sklep zámku – odkrytí základů tvrze
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 06.10.2016 12:00
Zajištění technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“
podlimitní Zadáno 22.09.2016 07.10.2016 10:00
ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2016 29.09.2016 09:00
Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 27.09.2016 16:00
Zajištění technického dozoru investora při realizaci akce: Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 19.09.2016 09:00
„Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování a podání žádosti o podporu a projektový management“ na projekt Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 29.08.2016 09:00
Krásno: Důlní drážka 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2016 26.08.2016 12:00
Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
podlimitní Zadáno 10.08.2016 05.10.2016 09:00
„Oprava střechy zámku “
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 17.08.2016 10:00
Zabezpečení vstupů do školních objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 08.08.2016 00:00
Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 13.07.2016 30.09.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016