Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování a podání žádosti o podporu a projektový management“ na projekt Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 29.08.2016 09:00
Krásno: Důlní drážka 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2016 26.08.2016 12:00
Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
podlimitní Zadáno 10.08.2016 05.10.2016 09:00
„Dodávka NB 2016“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 22.08.2016 12:00
„Oprava střechy zámku “
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 17.08.2016 10:00
Zabezpečení vstupů do školních objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 08.08.2016 00:00
Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 13.07.2016 30.09.2016 09:00
ISŠTE Sokolov – Zabezpečení vstupů do školních objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 19.07.2016 10:00
Operativní leasing multifunkčních kancelářských zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 08.07.2016 10:00
Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů
nadlimitní Zadáno 10.06.2016 02.08.2016 11:00
Tablety pro žáky oboru stavebnictví
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2016 08.06.2016 00:00
Aktualizace projektové dokumentace - Stavení úpravy statek Milíkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 09:00
Publikace Geologie a nerostné suroviny Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 07:00
Managementové práce v PR Rýžovna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2016 26.05.2016 09:00
ISŠTE Sokolov – Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a stavební úpravy objektu SO704 – 2.NP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016 07.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016