Profil zadavatele: Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 73700720
  • Adresa:
    Závodní 353/88
    36006 Karlovy Vary
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_123.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení