Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení vstupů do školních objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 08.08.2016 00:00
Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 13.07.2016 30.09.2016 09:00
ISŠTE Sokolov – Zabezpečení vstupů do školních objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 19.07.2016 10:00
Operativní leasing multifunkčních kancelářských zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 08.07.2016 10:00
Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů
nadlimitní Zadáno 10.06.2016 02.08.2016 11:00
Rekonstrukce střech tělocvičen SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 22.06.2016 09:00
Tablety pro žáky oboru stavebnictví
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2016 08.06.2016 00:00
Aktualizace projektové dokumentace - Stavení úpravy statek Milíkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 09:00
Publikace Geologie a nerostné suroviny Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 07:00
Managementové práce v PR Rýžovna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2016 26.05.2016 09:00
ISŠTE Sokolov – Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a stavební úpravy objektu SO704 – 2.NP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016 07.06.2016 10:00
SPŠ Ostrov - zateplení tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2016 30.05.2016 12:00
Dodávkový automobil pro Galerii 4 - galerii fotografii, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje - II. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 25.05.2016 13:00
„Krásno: Osazení kamerového systému – 1. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 19.05.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: Karlovarská krajská nemocnice a. s. – stavební úpravy porodnického oddělení
podlimitní Zadáno 05.05.2016 26.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016