Profil zadavatele: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

  • Název: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
  • IČO: 69979821
  • Adresa:
    Perninská 975
    36222 Nejdek
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_98.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Oprava stávající elektroinstalace v původní budově REHOS“
podlimitní Zadáno 09.03.2023 31.03.2023 08:00
„Úprava a rozšíření parkovací plochy“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 06.09.2022 10:00
Vybavení nové budovy Hospicové Péče
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 05.03.2018 08:00
Nákup nemocničních lůžek a zdravotnické techniky
podlimitní Zadáno 07.11.2017 04.12.2017 08:00
Dodávka zdravotnického a obvazového materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 29.03.2017 08:00
Zajištění technického dozoru investora při realizaci akce: Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 19.09.2016 09:00
Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
podlimitní Zadáno 10.08.2016 05.10.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016