Veřejná zakázka: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6986
Systémové číslo: P23V00000977
Evidenční číslo zadavatele: 7/ZPR/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-002733
Datum zahájení: 08.11.2023
Nabídku podat do: 07.12.2023 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky s výškově odsazenými jízdními pruhy na hlavní komunikaci. Navržené uspořádání křižovatky sjednocuje jízdní pruhy na hlavní komunikaci do jednoho jízdního pásu a umožňuje veškeré křižovatkové pohyby. Šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic je v celkové délce cca 298 m. Úprava na silnice III/212 4 je v délce cca 253 m v provozním staničení km 2,220 – 2,480. Úprava na silnice III/212 15 je v délce cca 38 m v provozním staničení km 0,000 – 0,038. V rámci modernizace bude optimalizována koruna silniční komunikace v kategorii MO2 -/7,5/30. Šířka zpevnění je 6,50 m o základním příčném uspořádání jízdních pruhů 2 x 3,25 m. Vzhledem k místním náročným výškovým poměrům jsou navrženy dvě zárubní gabionové zdi a jedna opěrná železobetonová zeď. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky sdělovacího vedení a vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení. Odvodnění srážkových vod je zajištěno novým systémem dešťové kanalizace délky cca 270 m (vč. 10-ti uličních vpustí), který je vyústěn do vodního toku Velká Libava. Před zahájením prací proběhne kácení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky