Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky s výškově odsazenými jízdními pruhy na hlavní komunikaci. Navržené uspořádání křižovatky sjednocuje jízdní pruhy na hlavní komunikaci do jednoho jízdního pásu a umožňuje veškeré křižovatkové pohyby. Šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic je v celkové délce cca 298 m. Úprava na silnice III/212 4 je v délce cca 253 m v provozním staničení km 2,220 – 2,480. Úprava na silnice III/212 15 je v délce cca 38 m v provozním staničení km 0,000 – 0,038. V rámci modernizace bude optimalizována koruna silniční komunikace v kategorii MO2 -/7,5/30. Šířka zpevnění je 6,50 m o základním příčném uspořádání jízdních pruhů 2 x 3,25 m. Vzhledem k místním náročným výškovým poměrům jsou navrženy dvě zárubní gabionové zdi a jedna opěrná železobetonová zeď. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky sdělovacího vedení a vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení. Odvodnění srážkových vod je zajištěno novým systémem dešťové kanalizace délky cca 270 m (vč. 10-ti uličních vpustí), který je vyústěn do vodního toku Velká Libava. Před zahájením prací proběhne kácení.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ing. Ivana Pitrmocová
e-mail: pitrmocova.ivana@ksusk.cz
tel: +420 601360669
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 07.12.2023 08:30
Datum zahájení: 08.11.2023 07:48
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: