Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Odesílatel Ivana Pitrmocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2023 08:49:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobré ráno,

v příloze zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 6.
Vzhledem k povaze vysvětlení přistupuje zadavatele k prodloužení termínu pro podání nabídek a to do 07.12.2023 do 08:30 hodin.

S pozdravem
Ing. Ivana Pitrmocová


Přílohy
- Vysvětlení ZD 6_křiž.Libavské Údolí.pdf (272.63 KB)