Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Odesílatel Ivana Pitrmocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 09:09:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobré ráno,

v příloze zasíláme Vysvětlení číslo 1 v rámci předmětné zakázky: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí.
Zadavatel nepřistupuje k prodloužení termínu pro podání nabídek.

S pozdravem
Ing. Ivana Pitrmocová


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1_křiž.Libavské Údolí.pdf (330.43 KB)