Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Odesílatel Ivana Pitrmocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2023 07:47:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobré ráno,

v příloze zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 2,3 a 4 včetně opraveného soupisu prací.
Současně zadavatel sděluje, že posunul termín pro podání nabídek.
Nově lze zasílat nabídky do 30.11.2023.

S pozdravem
Ing. Ivana Pitrmocová


Přílohy
- Soupis prací_číslo234.zip (499.29 KB)
- Vysvětlení ZD 234_křiž.Libavské Údolí.pdf (291.32 KB)