Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Odesílatel Ivana Pitrmocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.11.2023 07:48:12
Předmět Výzva

Dobré ráno,

v příloze zasíláme Vyzvu k podání nabídek na akci s názvem „III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí.
Vzhledem k velikosti zadávací dokumentace došlo k rozdělení na část_a, část_b a přílohy.

S pozdravem
Ing. Ivana Pitrmocová


Přílohy
- VÝZVA_ZPR_křižovatka Libavské Údolí.pdf (398.28 KB)