Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Odesílatel Ivana Pitrmocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2023 08:27:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobré ráno,

v příloze zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 5.
Současně zadavatel sděluje, že přistoupil k prodloužení termínu pro podání nabídek. Nově je termín stanoven ke dni 05.12.2023 do 08:30 hodin.

S pozdravem
Ing. Ivana Pitrmocová


Přílohy
- Vysvětlení ZD 5_křiž.Libavské Údolí.pdf (278.97 KB)