Veřejná zakázka: Zajištění provozu ZOS ZZS KVK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4745
Systémové číslo: P21V00000569
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033220
Datum zahájení: 12.09.2021
Nabídku podat do: 09.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu ZOS ZZS KVK
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby (dále také jen „služby“) pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen „ISOR“) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále také jen „ZZS KVK“ nebo „ZZS“). Dále budou služby zajišťovat technickou podporu v rámci garantovaných časů, přičemž samotné zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě jejich poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti není předmětem plnění. Před zahájením zajišťování servisních služeb v plném rozsahu proběhne tzv. inicializace, během které bude účastník seznámen se stavem jednotlivých zařízení na místě a následně je převezme do své správy. Bližší specifikace plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 (Společné požadavky, Stávající stav, Technická specifikace) a v příloze č. 2 (Závazný vzor smlouvy o zajištění servisních služeb).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 316 750 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00574660
 • Poštovní adresa:
  Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512382

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy