Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění provozu ZOS ZZS KVK
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou servisní služby (dále také jen „služby“) pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska (dále také jen „ISOR“) Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (dále také jen „ZZS KVK“ nebo „ZZS“). Dále budou služby zajišťovat technickou podporu v rámci garantovaných časů, přičemž samotné zajištění oprav nebo výměny hardwarových komponent v případě jejich poruchy, havárie nebo ztráty funkčnosti není předmětem plnění. Před zahájením zajišťování servisních služeb v plném rozsahu proběhne tzv. inicializace, během které bude účastník seznámen se stavem jednotlivých zařízení na místě a následně je převezme do své správy. Bližší specifikace plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 (Společné požadavky, Stávající stav, Technická specifikace) a v příloze č. 2 (Závazný vzor smlouvy o zajištění servisních služeb).
Místo plnění: Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ing. Petra Hnátková, MBA
e-mail: petra.hnatkova@zzskvk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.11.2021 10:00
Datum zahájení: 12.09.2021 09:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):