Veřejná zakázka: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2023
Systémové číslo: P18V00000028
Evidenční číslo zadavatele: 5/OR/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-003300
Datum zahájení: 29.01.2018
Nabídku podat do: 13.03.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba silnice II/230. Ostatní stavební objekty jsou vyvolané potřebou výstavby silnice.
Novostavba silnice II/230 má zajišťovat nové propojení navrhované trasy I/21 (není součástí této veřejné zakázky) se stávajícími silnicemi II/230 a III/2114 v místě křižovatky u Mariánských Lázní. Navrhovaná trasa odvede tranzitní dopravu z Mariánských Lázní a umožní bezpečné a kapacitní převedení dopravní zátěže v této lokalitě.
Přeložka je navržena v kategorii S9,5/70 v délce 2,400 km. Začátek trasy je navržen v místě stávající křižovatky se silnicí III/2114 u Mariánských Lázní. V rámci stavby bude tato křižovatka rekonstruována na okružní křižovatku. Dále trasa překračuje údolí Kosového potoka, podchází stávající železniční trať č. 170 Plzeň – Cheb v km 422,182. Následně trasa pokračuje lesním komplexem jižně od koupaliště Lido, po zemědělsky využívaných pozemcích až ke stykové křižovatce Drmoul, kde je napojena na novou trasu silnice I/21. Styková křižovatka není součástí této stavby. V úseku, kde trasa překonává nivu Kosového potoka – lokální biocentrum, je navržena mostní estakáda.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 250 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky