Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je novostavba silnice II/230. Ostatní stavební objekty jsou vyvolané potřebou výstavby silnice.
Novostavba silnice II/230 má zajišťovat nové propojení navrhované trasy I/21 (není součástí této veřejné zakázky) se stávajícími silnicemi II/230 a III/2114 v místě křižovatky u Mariánských Lázní. Navrhovaná trasa odvede tranzitní dopravu z Mariánských Lázní a umožní bezpečné a kapacitní převedení dopravní zátěže v této lokalitě.
Přeložka je navržena v kategorii S9,5/70 v délce 2,400 km. Začátek trasy je navržen v místě stávající křižovatky se silnicí III/2114 u Mariánských Lázní. V rámci stavby bude tato křižovatka rekonstruována na okružní křižovatku. Dále trasa překračuje údolí Kosového potoka, podchází stávající železniční trať č. 170 Plzeň – Cheb v km 422,182. Následně trasa pokračuje lesním komplexem jižně od koupaliště Lido, po zemědělsky využívaných pozemcích až ke stykové křižovatce Drmoul, kde je napojena na novou trasu silnice I/21. Styková křižovatka není součástí této stavby. V úseku, kde trasa překonává nivu Kosového potoka – lokální biocentrum, je navržena mostní estakáda.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov
Kontakt: Helena Budeanuová
e-mail: budeanuova.helena@ksusk.cz
tel: +420607094208
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.03.2018 11:00
Datum zahájení: 29.01.2018 14:00