Veřejná zakázka: Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2995
Systémové číslo: P19V00000340
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-044293
Datum zahájení: 18.06.2019
Nabídku podat do: 30.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení prací a opatření za účelem zachování biodiverzity a ochranářské hodnoty zájmového území v lokalitě Borecké rybníky.
Hlavním předmětem ochrany je čolek velký. Dlouhodobým cílem je zajištění jeho stabilní populace. Na území se však vyskytuje i několik dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků s podobnými nároky na prostředí, jako u předmětu ochrany. Podpora živočišných druhů bude spočívat v realizaci opatření, která povedou ke zvýšení atraktivity území pro nové osídlení, případně zlepšení podmínek pro druhy, které se zde již vyskytují.
Základní opatření na podporu biodiverzity jsou směřována na rostlinná společenstva a jejich cílem bude především potlačení expanzních druhů dřevin a ruderální vegetace a sanace lomových porostů. Bude se jednat především o tyto práce: asanační seč, mýcení křovin, kácení dřevin, obnovu mokřadu, obnovu litorálu, ruční trhání výmladků invazivních keřů, budování úkrytů pro drobné živočichy. Realizace všech požadovaných opatření bude probíhat na ploše cca 2,2 ha.

Veřejná zakázka „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji“ je rozdělena na dvě části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních.
Tato zadávací dokumentace řeší realizaci části č. 2 - "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky