Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
Odesílatel Monika Drobilová
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2019 09:19:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Oznámení o prodloužení termínu pro podání nabídek


Přílohy
- vysvetleni_3.pdf (565.19 KB)