Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
Odesílatel Jaroslav Štěpán
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2019 14:28:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme oznámení o změně zadávacích podmínek.

S pozdravem
Jaroslav Štěpán


Přílohy
- vysvetleni_4.docx.pdf (567.03 KB)