Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Zahradní a parková, spol. s r. o.
IČO: 25205978
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 693 883,78 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 839 599,37 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 25.11.2019