Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky
Odesílatel Jaroslav Štěpán
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2019 15:04:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme opravu termínu pro podání nabídek.

S pozdravem
Jaroslav Štěpán


Přílohy
- vysvetleni_5.pdf (568.54 KB)