Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Nákup ICT techniky v rámci projektu Implementace KAP 2 v KK“
nadlimitní Zadáno 03.11.2020 16.11.2020 08:00
„Nákup notebooků pro střední školy“
nadlimitní Zadáno 03.11.2020 10.11.2020 08:00
Nákup služebního automobilu typu MPV
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 16.11.2020 10:00
„Nákup notebooků 2020 KK II.“
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 06.11.2020 08:00
„Nákup ICT techniky“
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 06.11.2020 08:00
Projektová dokumentace – nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020 09.11.2020 11:00
Technická pomoc s přípravou projektových žádostí z fondů EU pro programové období 2021 - 2027
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 11.11.2020 08:30
Zabezpečení Krajského úřadu Karlovarského kraje – dodávka softwarové nadstavby (SMP) pro dohled nad ústřednami PZTS, EPS a kamerami instalovanými v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, serverové stanice a hardwarového a softwarového vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 19.11.2020 15:00
Dodávka drogerie pro ZZS KVK III
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 29.10.2020 10:00
„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy stavby“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 04.11.2020 10:00
Technické vybavení ZŠ a SŠ Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 03.11.2020 19:00
Instalace svodidel na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 03.11.2020 08:30
Nákup osobních ochranných prostředků - respirátory FFP2 a FFP3 - 2020
nadlimitní Hodnocení 19.10.2020 19.11.2020 11:00
Dezinfektor jícnových sond
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 29.10.2020 10:00
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení
nadlimitní Zadáno 13.10.2020 13.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››