Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická asistence zpracování záměru projektu: II/210 napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú Horní Nivy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.02.2019 07.02.2019 10:00
II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov
podlimitní Hodnocení 07.02.2019 15.03.2019 10:00
ZZS Karlovarského kraje - logistický speciál - 2018
podlimitní Hodnocení 06.02.2019 04.03.2019 10:00
Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří (širší a protipožární) v 1. a 2. NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.02.2019 26.02.2019 12:00
Zajištění technické podpory TCKK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2019 12.02.2019 09:00
Zajištění stavebního dozoru na stavbu: II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2019 12.02.2019 09:00
Dodávka desinfekčních prostředků pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2019 15.02.2019 10:00
Dodávka sadebního materiálu a pěstebních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2019 08.02.2019 10:00
Hlavní prohlídky mostů Karlovarského kraje na sil. II a III.třídy v roce 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.01.2019 25.01.2019 10:00
Provedení autorského dozoru stavby: II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.01.2019 25.01.2019 09:00
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR/DSP) pro provádění stavby (PDPS): Přístupové komunikace a parkoviště pro areál BMW v k.ú. Horní Nivy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 07.02.2019 13:00
Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace včetně potrubí, odvětrání sociálního zařízení
podlimitní Hodnocení 08.01.2019 08.02.2019 09:30
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb pro letní školy v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2019 23.01.2019 10:00
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice – výkon TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 15.01.2019 10:00
Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny
podlimitní Hodnocení 02.01.2019 21.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››