Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytvoření optického spojení mezi budovami KÚ KK
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2021 07.10.2021 09:00
RÁDIOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ MIKROKLIMATU V PACHELBELOVĚ DOMĚ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2021 01.10.2021 10:00
Náhradní výsadba dřevin v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2021 20.09.2021 10:00
Doprava Exkurze EVVO – CEVOH Černošín II
nadlimitní Zadáno 20.09.2021 24.09.2021 09:00
Virtuální realita GOAML
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2021 11.10.2021 09:00
Vybavení jazykové laboratoře
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2021 04.10.2021 09:00
Výjezdní setkání ředitelů SŠ/VOŠ Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 15.09.2021 21.09.2021 09:00
Revitalizace hardwaru SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 24.09.2021 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 30.09.2021 08:30
Doprava Exkurze EVVO – Bečovská botanická zahrada – říjen
nadlimitní Zadáno 14.09.2021 20.09.2021 09:00
Zajištění provozu ZOS ZZS KVK
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2021 09.11.2021 10:00
Počítačová tomografie – CT - Cheb
nadlimitní Hodnocení 09.09.2021 18.10.2021 10:00
Doprava Exkurze EVVO – září
nadlimitní Zadáno 09.09.2021 15.09.2021 09:00
III/21410 - oprava propustku č. 21410-1P
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.09.2021 08.09.2021 14:00
Modernizace mostu ev. č. 213-001a Křižovatka
podlimitní Hodnocení 08.09.2021 04.10.2021 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016