Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kácení 90 ks dřevin na stř. Nejdek
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2023 06.11.2023 11:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2023 06.11.2023 11:00
II/209 a III/2099 Loket - údržba skalních masívů
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2023 06.11.2023 08:00
DOZP Radošov – stavební úpravy záchodů a koupelny 1. domácnosti
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2023 20.11.2023 09:00
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2024
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2023 20.11.2023 09:00
Dodávka papírů listopad 2023
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 03.11.2023 09.11.2023 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/212 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 21.11.2023 08:30
II/210 Statické zajištění silnice Jindřichovice - Rotava
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 01.11.2023 22.11.2023 08:30
Zajištění autorského dozoru na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2023 01.11.2023 08:00
KKN - výměna náhradního zdroje, nemocnice Karlovy Vary
Karlovarský kraj
nadlimitní Hodnocení 31.10.2023 20.11.2023 10:00
Stanovení celkového množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích na silnících II. a III. třídy v Karlovarském kraji, pro období 2024 - 2025
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2023 15.11.2023 08:30
Zajištění úklidových prací
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2023 31.10.2023 13:00
Doprava seniorů - Císařské lázně
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 31.10.2023 06.11.2023 09:00
"ISŠ Cheb, p.o.-Nákup digitálních učebních pomůcek v rámci programu NPO Digitální pomůcky"
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.10.2023 09.11.2023 08:00
Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2023 26.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016