Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize elektrických zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 24.05.2019 10:00
Oprava mostů ev. č. 222 6 - 1 a 2 Jenišov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 27.05.2019 08:30
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 pro elektřinu v hladině vysokého napětí a rok 2020 - 2022 pro elektřinu v hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 12.05.2019 13.05.2019 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 12.05.2019 13.05.2019 10:00
„Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově - stavební práce“
podlimitní Zadáno 02.05.2019 22.05.2019 10:00
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2019 03.06.2019 10:00
Obnova PC stanic a koncových zařízení I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 14.06.2019 12:00
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby: III/226 6 Statické zajištění silnice Poříčí, III/221 25 Statické zajištění silnice Velichov - Vojkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 14.05.2019 08:30
Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 13.05.2019 12:00
„Vybavení výpravy Karlovarského kraje oblečením na letní a zimní olympiádu dětí a mládeže ČR“ – část č. 2 „Oblečení na Hry IX. zimní olympiády“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 10.05.2019 10:00
Časná defibrilace v Karlovarském kraji - dodávka automatických externích defibrilátorů
podlimitní Zadáno 25.04.2019 03.06.2019 10:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO GYMNÁZIUM CHEB 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 09.05.2019 08:00
Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 24.04.2019 29.05.2019 10:00
Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
podlimitní Zadáno 24.04.2019 10.06.2019 10:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.04.2019 07.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016