Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
podlimitní Zadáno 05.04.2019 09.05.2019 09:00
Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 03.04.2019 13.05.2019 10:00
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020
podlimitní Zadáno 03.04.2019 16.05.2019 10:00
Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 29.04.2019 09:00
Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 23.04.2019 10:00
II/218 Modernizace silnice Kraslice, ul. Mánesova - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.04.2019 02.04.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje
podlimitní Zrušeno 29.03.2019 16.04.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 2 – Nové obráběcí stroje – CNC stroje
podlimitní Zadáno 29.03.2019 16.04.2019 09:00
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 3, 4, 5 a 6 – Modernizace strojů
podlimitní Zadáno 29.03.2019 17.04.2019 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2114 a III/20173 Okružní křižovatka Velká Hleďsebe
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 25.04.2019 08:30
Oprava povrchu II/207 Štědrá - kř. Borek
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 16.04.2019 08:30
Hranice, oprava krytu silnice III/2173
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 15.04.2019 08:30
Nákup 5 ks osobních vozidel pro PO v sociální oblasti
podlimitní Zadáno 27.03.2019 23.04.2019 10:00
Vzdělávání a rozvoj operátorů ZOS
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 10.04.2019 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 23.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016