Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 15.04.2019 10:00
III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
podlimitní Zadáno 05.04.2019 09.05.2019 09:00
Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 03.04.2019 13.05.2019 10:00
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS KVK pro 2019-2020
podlimitní Zadáno 03.04.2019 16.05.2019 10:00
Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 29.04.2019 09:00
Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 23.04.2019 10:00
II/218 Modernizace silnice Kraslice, ul. Mánesova - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.04.2019 02.04.2019 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2114 a III/20173 Okružní křižovatka Velká Hleďsebe
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2019 25.04.2019 08:30
Nákup 5 ks osobních vozidel pro PO v sociální oblasti
podlimitní Zadáno 27.03.2019 23.04.2019 10:00
Vzdělávání a rozvoj operátorů ZOS
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 10.04.2019 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná - Bublava, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 23.04.2019 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 03.04.2019 09:00
Technická studie stavby: III/210 36 Silniční obchvat Boučí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 08.04.2019 08:30
Údržba cyklostezky Ohře
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019 03.04.2019 09:30
Nákup služby s využitím SW pro podporu informačního centra IZS Karlovarského kraje (IS HROMADA)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 28.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016