Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technické zajištění jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2021 09.06.2021 09:00
Dodávky jednorázových vyšetřovacích nitrilových rukavic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2021 08.06.2021 15:00
Dodávky přířezů z netkané textilie – použití podložka/utěrka/přířez
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 07.06.2021 15:00
Nákup mobilních telefonů pro rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 04.06.2021 10:00
Technická podpora TCKK
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 08.06.2021 09:00
Vypracování projektové dokumentace a provedení autorského dozoru na akci: Výměna oken a zhotovení fasády na dvorní straně budovy Zahradní 719/21
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 04.06.2021 09:00
Výměna vnějších výplní na budovách v areálu Gymnázia Aš
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 04.06.2021 10:00
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK 2021
podlimitní Zadáno 18.05.2021 03.06.2021 10:00
VDZ - III/21326 Ostroh - Poustka - I/64 a III/21222 Milhostov - Hartoušov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.05.2021 18.05.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace na akci „Snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy“
VZ malého rozsahu Zrušeno 17.05.2021 28.05.2021 09:00
PD - oprava silnice III/1947 ve staničení km 4,100-8,670
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2021 17.05.2021 10:00
Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice
podlimitní Zadáno 14.05.2021 04.06.2021 09:00
Servisní činnost a zajištění provozu silničního a kamerového systému meteorologických stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 31.05.2021 08:30
Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta – část 2 – Výstavba objektů G1, G2, G3
nadlimitní Zadáno 11.05.2021 14.06.2021 09:00
III/20165 Křepkovice - oprava povrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 27.05.2021 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016