Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění Krajského informačního systému sociálních služeb Karlovarského kraje
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 20.09.2023 24.10.2023 10:00
Centrální nákup elektrické energie na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 20.09.2023 21.09.2023 11:15
Projektová dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby (DUSP/PDPS): II/210 Statické zajištění silnice Rotava a II/218 Statické zajištění silnice Kraslice
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 27.09.2023 08:30
Zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství pro celý Karlovarský kraj ve všední den – 2. vypsání
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 31.10.2023 10:00
ReactEU-100_Hmotnostní spektrometr
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Hodnocení 14.09.2023 24.11.2023 10:00
Dodávka papírů září 2023
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 12.09.2023 18.09.2023 09:00
Instalace bezpečnostních prvků CCTV - 1.patro východního a půlka severního křídla zámku Sokolov včetně exponovaných míst v přízemí (u vstupu a schodiště do 1. patra), objekt Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2023 27.09.2023 09:00
Stavební úpravy objektu DD Palackého 191/101 – Rodinné skupiny I. – III.
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2023 13.10.2023 09:00
Instalace bezpečnostních prvků v objektu muzea v Sokolově, Zámecká č.p. 2 Sokolov – montáž + přívod elektro“ PZTS (2. etapa) přízemí východního a půlka severního křídla zámku Sokolov
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2023 25.09.2023 09:00
Mokřady u Těšetic - kosení, sečení
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 06.09.2023 12.09.2023 09:00
ReactEU-98-KV_Mobilní RTG přístroj s C ramenem vč. multimodalitních diagnostických pracovních stanic
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Zadáno 06.09.2023 09.10.2023 10:30
Doprava ŽP – CEVOH Černošín – září II 2023
Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 05.09.2023 11.09.2023 09:00
Servis lineárního urychlovače Elekta Synergy, v.č. 153744
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Zadáno 05.09.2023 09.10.2023 10:00
Koncepce rozvoje cestovního ruchu a lázeňství a památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO v Karlovarském kraji 2024–2030
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2023 21.09.2023 10:00
Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra – zhotovení projektové dokumentace
Karlovarský kraj
podlimitní Zadáno 28.08.2023 15.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016