Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 23.08.2021 24.08.2021 11:00
Doprava v rámci akce Kraj dokořán – Svět tančí
nadlimitní Zadáno 23.08.2021 27.08.2021 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 23.08.2021 24.08.2021 11:00
Administrace veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 03.09.2021 08:30
Novostavba Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary – zpracování architektonické studie
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 13.09.2021 10:00
Oprava komunikace III/1937 Borek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 02.09.2021 08:30
Rekonstrukce budovy ,,B" Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 06.09.2021 09:00
Centrální nákup zemního plynu na období 1. 1. 2022 – 1. 1. 2024
nadlimitní Zadáno 17.08.2021 17.08.2021 14:11
Pokládka zátěžového linolea
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2021 17.08.2021 13:00
Rámcová dohoda na dodávku čisticích prostředků 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2021 10.09.2021 09:00
Učební pomůcky 2021 – část F - Digitální částicová kamera
podlimitní Zrušeno 13.08.2021 06.09.2021 10:00
Doprava Exkurze EVVO – CEVOH Černošín
nadlimitní Zadáno 13.08.2021 19.08.2021 09:00
Oprava povrchu silnice III/21327 Klest
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 25.08.2021 08:30
Doprava Exkurze EVVO – Bečovská botanická zahrada – září
nadlimitní Zadáno 12.08.2021 18.08.2021 09:00
Dodávka učebních pomůcek pro odbornou výuku Agropodnikání 41-41-M/01 - zařízení na zpracování mléka a přepravník na balíky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2021 25.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40  ››