Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2016 29.09.2016 09:00
Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 27.09.2016 16:00
Zajištění technického dozoru investora při realizaci akce: Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 19.09.2016 09:00
„Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování a podání žádosti o podporu a projektový management“ na projekt Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 29.08.2016 09:00
Krásno: Důlní drážka 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2016 26.08.2016 12:00
Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
podlimitní Zadáno 10.08.2016 05.10.2016 09:00
„Dodávka NB 2016“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 22.08.2016 12:00
„Oprava střechy zámku “
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 17.08.2016 10:00
Zabezpečení vstupů do školních objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 08.08.2016 00:00
Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje
nadlimitní Zadáno 13.07.2016 30.09.2016 09:00
ISŠTE Sokolov – Zabezpečení vstupů do školních objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 19.07.2016 10:00
Operativní leasing multifunkčních kancelářských zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 08.07.2016 10:00
Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů
nadlimitní Zadáno 10.06.2016 02.08.2016 11:00
Tablety pro žáky oboru stavebnictví
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2016 08.06.2016 00:00
Aktualizace projektové dokumentace - Stavení úpravy statek Milíkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2016 30.05.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016