Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka hygienického spotřebního materiálu 2017-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017 24.04.2017 13:00
Údržba zatravněných ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje na období 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017 24.04.2017 13:00
Vypracování projektové dokumentace pro Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje "Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb č.p. 492"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 19.04.2017 12:00
Výroba modelu povrchového lomu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 07.04.2017 23:30
Dodávka zdravotnického a obvazového materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 29.03.2017 08:00
Zajištění úklidových prací v administrativní budově KSÚS KK, p.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.03.2017 10.03.2017 13:00
Dodávka medicinálních plynů pro ZZS KVK
podlimitní Zadáno 07.03.2017 03.04.2017 10:00
Nákup nábytku do školy a nákup serveru a záložního zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 22.03.2017 08:00
Malířské a natěračské práce nemocničních provozů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – nemocnice Cheb
podlimitní Zadáno 23.02.2017 09.03.2017 10:00
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 12.12.2016 12:00
Krásno: Osazení kamerového systému – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 31.10.2016 10:00
Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby
podlimitní Zadáno 30.09.2016 04.11.2016 11:00
Zajištění servisu telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2016 03.10.2016 09:00
Mapování vývoje inovačního prostředí v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 05.10.2016 10:00
Sklep zámku – odkrytí základů tvrze
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 06.10.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016