Veřejná zakázka: „Akreditované vzdělávání a stáže pro pracovníky sociálních služeb, pracovníků obecních úřadů a Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 4785
Systémové číslo: P21V00000609
Datum zahájení: 01.11.2021
Nabídku podat do: 12.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Akreditované vzdělávání a stáže pro pracovníky sociálních služeb, pracovníků obecních úřadů a Krajského úřadu Karlovarského kraje“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zajištění odborného akreditovaného vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, pracovníky obecních úřadů a pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje a zajištění stáží pracovníkům v sociálních službách pečujících o osoby s poruchou autistického spektra.

Tato veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II“ (dále jen „projekt“), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „OPZ“). Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0012368.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 234 070 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy