Veřejná zakázka: Výměna stávajících rozvodů kanalizace - objekt A1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4161
Systémové číslo: P20V00000797
Datum zahájení: 30.12.2020
Nabídku podat do: 20.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna stávajících rozvodů kanalizace - objekt A1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je výměna stávajících kanalizačních svodů - v objektu „A1“ Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o. Jedná se o 12 ks kanalizačních svodů a 3 ks dešťových svodů. Délka jednotlivých svodů je 27m. Kanalizační svody budou vyměněny od nejníže položeného hrdla na litinovém odpadním potrubí nad podlahou nejnižšího podlaží a budou opatřeny novou revizní tvarovkou. Dešťové svody budou vyměněny od nejníže umístěného hrdla na litinovém odpadním potrubí a v úrovni 1 m nad podlahou budou opatřeny novou revizní tvarovkou. U kanalizačních svodů se počítá s odvětrávacími hlavicemi nad střešní krytinou, u dešťových svodů bude u střešních vpustí doplněno jejich elektrické vyhřívání, které bude ovládané v závislosti na vnější teplotě a vlhkosti. Toto ovládání vpustí bude centrální a samostatné pro každý objekt. Předpokládá se výměna potrubí ve stávajících trasách s demontáží a zpětnou montáží stávajících zařizovacích předmětů a zazdění vzniklých rýh ve zdivu s doplněním stávajících obkladů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy