Veřejná zakázka: „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2878
Systémové číslo: P19V00000223
Datum zahájení: 26.04.2019
Nabídku podat do: 15.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části. Tato výzva řeší část č. 1 - „Zajištění bezbariérového přístupu“, část č. 2 - „Venkovní učebna“ a část č. 3 - „Keramická dílna“ této veřejné zakázky. Část č. 4 - "Zdvižná plošina" je zadávána v samostatném výběrovém řízení.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Zvládnu to sám“, který se uchází o dotaci v 86. výzvě s názvem „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010814.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy