Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části. Tato výzva řeší část č. 1 - „Zajištění bezbariérového přístupu“, část č. 2 - „Venkovní učebna“ a část č. 3 - „Keramická dílna“ této veřejné zakázky. Část č. 4 - "Zdvižná plošina" je zadávána v samostatném výběrovém řízení.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Zvládnu to sám“, který se uchází o dotaci v 86. výzvě s názvem „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010814.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ing. Andrea Černá
+420 354 222 511
andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.05.2019 09:00
Datum zahájení: 26.04.2019 16:04