Veřejná zakázka: Část č. 1 - „Zajištění bezbariérového přístupu“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2880
Jedná se o část veřejné zakázky: „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“

Název a popis předmětu

  • Název: Část č. 1 - „Zajištění bezbariérového přístupu“

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení jsou stavební úpravy budovy Základní školy Ostrov, příspěvkové organizace, které spočívají ve vybudování bezbariérového přístupu do 1. NP dle projektové a zadávací dokumentace. Pro překonání výškového rozdílu mezi chodbou u šaten a oběma křídly budovy budou zhotoveny bezbariérové rampy z lehčeného betonu s mezipodestou tak, aby bylo dosaženo pozvolného spádu v souladu s technickými požadavky. Rampy budou z obou stran opatřeny zinkovým zábradlím vetknutým do stěn chodby.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků