Veřejná zakázka: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2265
Systémové číslo VZ: P18V00000270
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018541
Datum zahájení: 05.06.2018
Nabídku podat do: 10.07.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ (dále též „VZ“) je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD"). VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části dle příslušné klasifikace CPV a dále rovněž u některých dodávek dle jejich jednotlivých druhů.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 11 – 18 a 25 – 29 veřejné zakázky:
Část 11 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 2
Část 12 veřejné zakázky – Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
Část 13 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 3
Část 14 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 4
Část 15 veřejné zakázky – T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství
Část 16 veřejné zakázky – T-0852 Kolposkop
Část 17 veřejné zakázky – T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární
Část 18 veřejné zakázky – T-1101 Ventilátor transportní
Část 25 veřejné zakázky – T-1107 Přístroj resuscitační neopuff
Část 26 veřejné zakázky – T-1155 Svářečka sterilizačních obalů
Část 27 veřejné zakázky – T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550x1100 mm
Část 28 veřejné zakázky – T-6125 Monitor dechu
Část 29 veřejné zakázky – T-0890_Mikroskop operační ORL
Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnických přístrojů, vybavení a zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jejich montáž, instalaci, konfiguraci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Dodavatel dopraví, složí a instaluje dodávané zdravotnické přístroje, vybavení a zařízení až na konkrétní místo určení v souladu s příslušnou projektovou dokumentací.
Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic a správa majetku

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy