Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpočetní technika
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 10.12.2015 12:00
Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2015 07.12.2015 12:00
ISŠTE Sokolov - Zajištění provozování autoškoly
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2015 24.11.2015 10:00
Autorská realizace efektových projekcí a AV multimediální obsah v expozici Muzea Karlovy Vary
VZ malého rozsahu V jednání 09.11.2015 30.11.2015 16:00
Výběr dodavatele zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky - Velká Británie
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2015 30.10.2015 08:00
Plán prací na zpřístupnění SDD III „Čistá – důl Jeroným“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 22.10.2015 10:00
„Zajištění a stabilizace starých dobývek z důvodu zabezpečení prohlídkové trasy Štoly č. 1 v Jáchymově“.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 22.10.2015 10:00
Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 22.10.2015 09:00
Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb - dodatečné stavební práce III
podlimitní Zadáno 05.09.2015 15.09.2015 12:00
Oprava opláštění 8ks komínových těles na střeše Zámku v Sokolově
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 15.09.2015 11:00
Domov pro seniory v Perninku,p.o.-sdružené dodávky zemního plynu pro odběrné místo Domov pro seniory v Perninku,p.o., Nádražní 268, na rok 2017.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 07.09.2015 13:00
Monitoring a sběr dat - revize a aktualizace údajů, zapsání dat o produkci semen
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.08.2015 24.08.2015 08:00
Art centrum galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb - dodatečné stavební práce II
podlimitní Zadáno 24.08.2015 25.08.2015 00:00
Opravy a odstranění závad v areálu a na hřišti Gymnázia
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2015 07.08.2015 00:00
Dodávka a instalace průmyslové pračky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2015 25.07.2015 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016