Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev. č. 221 27 - 2 Ostrov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7192
Systémové číslo: P24V00000093
Evidenční číslo zadavatele: 3/ZPR/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.02.2024
Nabídku podat do: 07.03.2024 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev. č. 221 27 - 2 Ostrov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Mostní objekt je dvoupolový klenbový kamenný most. Nosnou konstrukci tvoří kamenná segmentová klenba. Požadavkem investora je modernizace mostu spočívající v odstranění kompletního torkretového pláště mostu, masivních zídek a přesypávky až na rub klenby. Bude provedeno zesílení klenby železobetonovou deskou, nová hydroizolace, římsy a vozovkové souvrství.
Kamenné zdivo celého mostu bude proinjektováno cementovou maltou. Spodní stavba mostu je z hrubě opracovaných kamenů opatřených torkretovou omítkou, která je v úrovni hladiny podplavená a jednotlivé spáry zdiva jsou částečně vyplavené. Nosná konstrukce je tvořena přesypanou kamennou klenbou. Spodní líc klenby je rovněž opatřen torkretovou omítkou, která je místy poškozená, popraskaná a s lokálně obnaženou výztuží. Odvodnění mostu je skrz parapetní zeď pomocí chrličů, které jsou zaneseny nečistotami. Koryto vodoteče v mostním otvoru je kamenité / balvanité nezpevněné. Bude provedena přeložka vodovodu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy