Veřejná zakázka: Modernizace mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo - Loket

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6661
Systémové číslo: P23V00000652
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-031179
Datum zahájení: 17.07.2023
Nabídku podat do: 16.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo - Loket
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby „Modernizace mostu ev.č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“.

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
Účelem stavby je přemostění čtyřproudové komunikace dálnice D6. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), který je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace, v závazném vzoru kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), který je Přílohou č. 13 této zadávací dokumentace (Smlouva a Kupní smlouva dále jen jako „Smlouvy“), a v projektové dokumentaci a soupisu prací, které tvoří přílohy Smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 63 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky