Veřejná zakázka: „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ – pořízení dat a SW

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4871
Systémové číslo: P21V00000695
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-042022
Datum zahájení: 10.11.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ – pořízení dat a SW
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je rozvoj Digitální technické mapy Karlovarského kraje spočívající především v pořízení dat ve vymezeném území, pořízení obecních, krajských a veřejných sítí dopravní a technické infrastruktury a rozvoj IS DTM Karlovarského kraje, včetně podpůrných softwarových nástrojů.

Tato veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“, reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188 (dále jen „Projekt“), který zadavatel realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 164 359 989 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky týkající se dodávky softwaru, provedení snímkování a následného zpracování dat je 155.650.000 Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy