Veřejná zakázka: Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek, p.p.č. 2463/1, k.ú. Nejdek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3636
Systémové číslo: P20V00000267
Datum zahájení: 18.05.2020
Nabídku podat do: 08.06.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna záložního zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek, p.p.č. 2463/1, k.ú. Nejdek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spojené s výměnou náhradního zdroje elektrické energie pro napájení areálu.
Provedeno bude mimo jiné:
Odpojení a demontáž stávajícího motorgenerátoru ČKD se souvisejícími technologiemi. Demontáž palivového hospodářství, stávající elektroinstalace a rozvaděčů k motorgenerátoru ČKD, demontáž technologie vzduchotechniky a kouřovodu. Motorgenerátor ČKD bude včetně náplní a starého PHM ekologicky zlikvidován a o této likvidaci bude vystavena náležitá dokumentace pro investora.
Po dobu od demontáže starého Motorgenerátoru ČKD až po dobu dodání a zprovoznění nového agregátu v rámci plnění této veřejné zakázky, zapůjčí a nainstaluje dodavatel záložní zařízení stejného nebo podobného výkonu tak, aby v případě výpadku elektrické energie došlo k pokrytí potřeb napájení areálu.
Po demontáži stávající technologie bude objekt náhradních zdrojů zrekonstruován dle projektové dokumentace. Nově osazený náhradní zdroj bude o definovaném výkonu podle požadavků investora uvedených v projektové dokumentaci a plánovaného rozvoje. Motorgenerátor bude instalován včetně nových souvisejících technologií vzduchotechniky a spalinové cesty v provedení SILENT. Zdroj musí být na takové kvalitativní úrovni, aby byl schopen velmi spolehlivě pokrýt potřeby napájení vycházející z povahy zálohovaných objektů. Zadavatel požaduje výhradně nový motorgenerátor od renomovaného výrobce s vlastním servisním střediskem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky