Veřejná zakázka: Marketingové a komunikační nástroje značky Žijeme regionem v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3315
Systémové číslo: P19V00000660
Datum zahájení: 04.12.2019
Nabídku podat do: 17.12.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Marketingové a komunikační nástroje značky Žijeme regionem v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatelem požadovaným předmětem plnění je poskytování služeb spočívajících v návrhu podoby a realizaci marketingových a komunikačních nástrojů a poskytnutí souvisejících jednorázových nebo opakujících se dodávek a služeb v rámci propagace značky Žijeme regionem. Kreativní tvorba komunikační kampaně v Karlovarském kraji bude vycházet z „Marketingové strategie pro Karlovarský kraj Smart Akcelerátor (1. kolo) – Posilování komunikace a marketingu inovačního ekosystému“.

Předmět plnění je členěn na jednotlivé níže uvedené nástroje:

A. Grafický manuál značky a vizuálního stylu

Tvorba marketingového/komunikačního konceptu

B. Obecné grafické práce, klíčový vizuál a jeho rozpracování do jednotlivých formátů pro individuální cílové skupiny včetně veškerého copywritingu dle zadavatelem schváleného komunikačního mixu

C. Návrh komunikačního mixu pro jednotlivé cílové skupiny a vytipování konkrétních médií/rozpracování klíčového vizuálu do jednotlivých formátů dle schváleného komunikačního mixu pro jednotlivé cílové skupiny

D. Nafocení fotografií pro kampaň a vytvoření databáze pro jejich použití

E. Redesign webu www.zijemeregionem.cz

Popis předmětu zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je uveden v zadávací dokumentaci (zadávací podmínky).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
 • IČO: 72053666
 • Poštovní adresa:
  Závodní 278
  360 18 Karlovy Vary - Tašovice
  Budova KANOV 4.patro

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 278
360 18 Karlovy Vary - Tašovice
Budova KANOV 4.patro

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky