Veřejná zakázka: „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ - část č. 4 „Zdvižná plošina“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2875
Systémové číslo: P19V00000220
Datum zahájení: 26.04.2019
Nabídku podat do: 20.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ - část č. 4 „Zdvižná plošina“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ - část č. 4 „Zdvižná plošina“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Zvládnu to sám“, který se uchází o dotaci v 86. výzvě s názvem „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010814.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků