Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ - část č. 4 „Zdvižná plošina“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ - část č. 4 „Zdvižná plošina“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Zvládnu to sám“, který se uchází o dotaci v 86. výzvě s názvem „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010814.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Ing. Andrea Černá
+420 354 222 511
andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřené s výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.05.2019 09:00
Datum zahájení: 26.04.2019 14:42