Veřejná zakázka: III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2757
Systémové číslo: P19V00000102
Evidenční číslo zadavatele: 4/ZPR/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-024495
Datum zahájení: 04.03.2019
Nabídku podat do: 01.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Modernizace stávající křižovatky, zájmové území je tvořeno parcelami silničního tělesa a parcelami přilehlými k silnicím III/2201 a III/22134 a místní komunikace v ulici Čankovská (ul. Hraniční) v Karlových Varech. Modernizace spočívá ve výstavbě okružní křižovatky o vnitřním ⌀ kruhu 15 m. Odvodnění je navrženo částečně pomocí silničních příkopů a pomocí uliční vpusti. Modernizace křižovatky se dotkne i stávajícího vodovodu, který svojí trasou zasahuje do budoucího prostoru křižovatky, musí se zřídit přeložka vodovodu. Jako samostatnou investici budou příslušní správci inženýrských sítí provádět přeložku vedení NN a přeložku sdělovacího vedení. Vítězný dodavatel musí zajistit věcnou a časovou koordinaci provádění těchto stavebních prací. Po dobu výstavby je nutná úplná uzavírka silnice III. třídy č. 2201, 22134 a místní komunikace ul. Čankovská (ul. Hraniční) v maximální délce trvající 35 dní. Doprava bude vedena po označené objížďce po silnicích III. třídy 2201, 22134, 22129 a místních komunikacích ul. Merklínská a Otovická. Modernizace křižovatky se také dotkne vodovodu, zřídí se přeložka vodovodu. Součástí stavby jsou dle soupisu prací tyto stavební objekty:
SO 100- Stavební úprava křižovatky
SO 301- Odvodnění křižovatky
SO 302- Přeložka vodovodu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 70947023
 • Poštovní adresa:
  Chebská 282
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509762

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky