Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Modernizace stávající křižovatky, zájmové území je tvořeno parcelami silničního tělesa a parcelami přilehlými k silnicím III/2201 a III/22134 a místní komunikace v ulici Čankovská (ul. Hraniční) v Karlových Varech. Modernizace spočívá ve výstavbě okružní křižovatky o vnitřním ⌀ kruhu 15 m. Odvodnění je navrženo částečně pomocí silničních příkopů a pomocí uliční vpusti. Modernizace křižovatky se dotkne i stávajícího vodovodu, který svojí trasou zasahuje do budoucího prostoru křižovatky, musí se zřídit přeložka vodovodu. Jako samostatnou investici budou příslušní správci inženýrských sítí provádět přeložku vedení NN a přeložku sdělovacího vedení. Vítězný dodavatel musí zajistit věcnou a časovou koordinaci provádění těchto stavebních prací. Po dobu výstavby je nutná úplná uzavírka silnice III. třídy č. 2201, 22134 a místní komunikace ul. Čankovská (ul. Hraniční) v maximální délce trvající 35 dní. Doprava bude vedena po označené objížďce po silnicích III. třídy 2201, 22134, 22129 a místních komunikacích ul. Merklínská a Otovická. Modernizace křižovatky se také dotkne vodovodu, zřídí se přeložka vodovodu. Součástí stavby jsou dle soupisu prací tyto stavební objekty:
SO 100- Stavební úprava křižovatky
SO 301- Odvodnění křižovatky
SO 302- Přeložka vodovodu
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
Kontakt: Helena Budeanuová
e-mail: budeanuova.helena@ksusk.cz
tel: +420607094208
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 01.04.2019 10:00
Datum zahájení: 04.03.2019 14:33