Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov
Odesílatel Helena Budeanuová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace [IČO: 70947023]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2019 14:33:10
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (618.15 KB)