Veřejná zakázka: Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2632
Systémové číslo: P18V00000633
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-010552
Datum zahájení: 14.12.2018
Nabídku podat do: 08.01.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení nástrojů DTM pro Karlovarský kraj
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nástrojů Digitální technické mapy (dále jen „DTM“) pro Karlovarský kraj a zajištění servisní a technické podpory.

Jedná se o dodání nástrojů DTM, zajištění jejich stálé a plné funkčnosti a poskytování dalších služeb spojených s DTM v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci. Plnění veřejné zakázky zahrnuje pořízení systému a zajištění následných služeb po dobu neurčitou dle uvedeného rozsahu:

Nástroje:
- pro zapracování geodetických zaměření skutečného provedení stavby (1. v rámci „Modulu zakázka“, 2. z dat od partnerů měst a obcí ze zaměření skutečného provedení stavby realizovaných mimo „Modulu zakázka“)
- pro topologické kontroly kresby
- pro zapracování dat do datového skladu (DS) Karlovarského kraje
- pro export dat z DS Karlovarského kraje (DGN, SHP, XML)
- pro vytvoření OMPS (Objektová mapa povrchové situace) z dat ÚMPS Karlovarského kraje (ÚMPS - účelová mapa povrchové situace je mapové dílo, které interpretuje vybrané objekty nacházející se pouze na zemském povrchu nebo nad ním.)
- pro zapracování dat technické infrastruktury (data správců sítí technické infrastruktury, partnerů projektu např. veřejného osvětlení, povrchových znaků inženýrských sítí, obecních vodovodů a kanalizací, apod.)
- příprava rozhraní pro VF XML DTM (Jednotný výměnný formát XML pro DTM, XML - Extensible Markup Language)

Další služby:
- uživatelská podpora dle specifikace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky