Veřejná zakázka: Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary – výkon TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2418
Systémové číslo: P18V00000423
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-025537
Datum zahájení: 26.07.2018
Nabídku podat do: 20.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary – výkon TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění technického dozoru stavebníka (dále TDS) v souladu s § 152 odst. 4 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výkon TDS bude probíhat ve třech etapách:

a) při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary,

b) při průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby,

c) při realizaci vlastních stavebních prací v rámci výše uvedeného projektu.

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění.
Předpokládaný rozsah stavebních prací vyplývá z projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v roce 2016 společností INTAR a.s., Brno, zakázkové č. 30080101-4 a její aktualizace v roce 2018.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 977 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky