Veřejná zakázka: Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1023
Systémové číslo: P16V00000361
Evidenční číslo zadavatele: 09/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 640994
Na základě předběžného oznámení:
Realizace novostavby:,, Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek´´
Počátek běhu lhůt: 10.08.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětnou stavbou je „NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE REHOS NEJDEK“, která je situována ve stávajícím areálu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) ve městě Nejdek. Nová budova bude zajišťovat poskytování paliativní péče pro nevyléčitelné pacienty s celkovým počtem 23 nových lůžek.
Nová stavba je členitého půdorysu o zastavěné ploše cca 800 m2. Provozně bude propojena se stávající hlavní budovou nadzemní propojovací lávkou, což zajistí zachování stávající dopravní obslužnosti v areálu.
Nově navržená budova je navržena jako čtyřpodlažní (1.NP až 4.NP), nepodsklepená členitého půdorysu o nestejných rozměrech jednotlivých podlaží. Nosný systém objektu je vytvořen jako kombinovaný stěnový a skeletový systém. Nosné zděné stěny tvoří převážně obvodové konstrukce a nosné železobetonové sloupy 400/400 mm jsou využívány především ve vnitřním prostoru (převážně v 1.NP) pro umožnění větší variability dispozičního řešení objektu. S ohledem na skalní podloží v poměrně malé hloubce bylo zvoleno plošné založení objektu na základových patkách a pasech, které jsou pro kotvení nosných konstrukcí konstrukčně vyztuženy. Střechy jsou navrženy jako ploché jednoplášťové se sklonem cca 2% a část střechy přístupné ze 3. NP je využívána jako pochozí terasa. Nová budova dosahuje výšky 15,05 m, a to v místě atiky u střešní nástavby 4.NP.
Obvodový i střešní plášť je zateplen, a to s tloušťkami izolantů splňující požadavek energetické náročnosti pro téměř nulové budovy. Fasády objektu jsou navrženy jako provětrávané systémové s obkladem z velkoformátových cementotřískových desek. Barevně je objekt řešen v kombinaci čtyř barev, převážnou část tvoří odstín modré (obdobný odstín jako u stávající hlavní budovy). Dva odstíny šedé a oranžová jsou náhodně voleny pro oživení vzhledu. U hlavní schodišťové věže, je obvodový plášť navržen z proskleného lehkého obvodového pláště doplněného z vnější strany pevnými žaluziemi. Soklová část objektu bude obložena keramickým obkladem v odstínu šedé. Přiléhající nové opěrné zdi budou ošetřeny kamenným obkladem či obkladem v imitaci kamene.
Předmětné oddělení paliativní péče bude vytvořeno ve 2.NP, což je podlaží s největší užitnou plochou a zároveň je propojeno nadzemním koridorem se stávající budovou. Nové oddělení bude zahrnovat 23 nových lůžek ve dvou i jednolůžkových pokojích. V přízemním podlaží 1.NP bude situována vrátnice, občerstvení i s venkovním posezením, rehabilitační tělocvična, prostory pro poslední rozloučení, tři krytá garážová stání a technické prostory. Ve 3.NP budou vytvořeny kancelářské prostory, kam bude ze stávající budovy přemístěno ředitelství s ostatními administrativními provozy. Zároveň zde bude vytvořen lékařský pokoj včetně sociálního zázemí. Ve 4.NP, které tvoří jen ustupující nástavba, bude sloužit jako strojovna VZT a výtahu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
 • IČO: 69979821
 • Poštovní adresa:
  Perninská 975
  36222 Nejdek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Perninská 975
36222 Nejdek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky