Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
Odesílatel Jakub Anton
Organizace odesílatele Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace [IČO: 69979821]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2016 08:52:42
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel se omlouvá za toto nedopatření. Jelikož není časový prostor pro vyplňování nového výkazu výměr, povoluje zadavatel vynechání této položky a to jen v elektronické podobě výkazu výměr. Tato položka bude vyplněna v listinné podobě.

Původní zpráva

Datum 04.10.2016 08:43:36
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, v dodatečných informacích č. 11 k zadávacím podmínkám ze dne 20.9.2016 byl uveřejněn dotaz č. 1, který se týkal odemčení buňky D 2.1.01 - ROZVOD MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ, řádek č. 46. Tento řádek je v buňce - jednotková cena stále uzamčen a cenu nelze vložit (jedná se o poslední uveřejněný výkaz výměr ze dne 27.9.2016 na E-ZAK). Vzhledem ke skutečnosti, že již není časový prostor pro novou aktualizaci výkazu výměr, předpokládá uchazeč, že tento řádek zůstane nevyplněný. Děkujeme a s pozdravem.