Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětnou stavbou je „NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE REHOS NEJDEK“, která je situována ve stávajícím areálu Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) ve městě Nejdek. Nová budova bude zajišťovat poskytování paliativní péče pro nevyléčitelné pacienty s celkovým počtem 23 nových lůžek.
Nová stavba je členitého půdorysu o zastavěné ploše cca 800 m2. Provozně bude propojena se stávající hlavní budovou nadzemní propojovací lávkou, což zajistí zachování stávající dopravní obslužnosti v areálu.
Nově navržená budova je navržena jako čtyřpodlažní (1.NP až 4.NP), nepodsklepená členitého půdorysu o nestejných rozměrech jednotlivých podlaží. Nosný systém objektu je vytvořen jako kombinovaný stěnový a skeletový systém. Nosné zděné stěny tvoří převážně obvodové konstrukce a nosné železobetonové sloupy 400/400 mm jsou využívány především ve vnitřním prostoru (převážně v 1.NP) pro umožnění větší variability dispozičního řešení objektu. S ohledem na skalní podloží v poměrně malé hloubce bylo zvoleno plošné založení objektu na základových patkách a pasech, které jsou pro kotvení nosných konstrukcí konstrukčně vyztuženy. Střechy jsou navrženy jako ploché jednoplášťové se sklonem cca 2% a část střechy přístupné ze 3. NP je využívána jako pochozí terasa. Nová budova dosahuje výšky 15,05 m, a to v místě atiky u střešní nástavby 4.NP.
Obvodový i střešní plášť je zateplen, a to s tloušťkami izolantů splňující požadavek energetické náročnosti pro téměř nulové budovy. Fasády objektu jsou navrženy jako provětrávané systémové s obkladem z velkoformátových cementotřískových desek. Barevně je objekt řešen v kombinaci čtyř barev, převážnou část tvoří odstín modré (obdobný odstín jako u stávající hlavní budovy). Dva odstíny šedé a oranžová jsou náhodně voleny pro oživení vzhledu. U hlavní schodišťové věže, je obvodový plášť navržen z proskleného lehkého obvodového pláště doplněného z vnější strany pevnými žaluziemi. Soklová část objektu bude obložena keramickým obkladem v odstínu šedé. Přiléhající nové opěrné zdi budou ošetřeny kamenným obkladem či obkladem v imitaci kamene.
Předmětné oddělení paliativní péče bude vytvořeno ve 2.NP, což je podlaží s největší užitnou plochou a zároveň je propojeno nadzemním koridorem se stávající budovou. Nové oddělení bude zahrnovat 23 nových lůžek ve dvou i jednolůžkových pokojích. V přízemním podlaží 1.NP bude situována vrátnice, občerstvení i s venkovním posezením, rehabilitační tělocvična, prostory pro poslední rozloučení, tři krytá garážová stání a technické prostory. Ve 3.NP budou vytvořeny kancelářské prostory, kam bude ze stávající budovy přemístěno ředitelství s ostatními administrativními provozy. Zároveň zde bude vytvořen lékařský pokoj včetně sociálního zázemí. Ve 4.NP, které tvoří jen ustupující nástavba, bude sloužit jako strojovna VZT a výtahu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Perninská 975
36222 Nejdek
Kontakt: Olga Pištejová, DiS. - 731 233 550 - ředitel
reditel@rehos- nejdek.cz
Jakub Anton - 731 594 646 - vedoucí technického úseku
j.anton@rehos-nejdek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05. 10. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 10. 08. 2016