Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení škol a školských zařízení v KK - kamerové systémy - SPgŠ, G a VOŠ KV, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2019 01.11.2019 09:00
„Dodávka celodenní stravy pro klienty DOZP“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 21.10.2019 15:00
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách - zhotovitel stavby
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2019 01.11.2019 09:00
Obnova PC stanic v počítačové učebně KKKV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 25.10.2019 12:00
Zpracování aktualizace dokumentu „Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 21.10.2019 10:30
„Výkon koordinátora BOZP na stavbě Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 29.10.2019 10:00
„Vypracování požárně bezpečnostního řešení budov SZŠ a VOŠ Cheb“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 22.10.2019 10:00
Obnova vozového parku KÚ 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2019 17.10.2019 09:00
Pořízení 2 diskových polí pro KÚ KK
podlimitní Hodnocení 30.09.2019 17.10.2019 10:00
„Nákup 17 ks polohovacích postelí včetně hrazdy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2019 01.10.2019 09:00
Dodávka kompletního tiskového řešení pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2019 25.10.2019 10:00
„Nákup vybavení nově vybudovaných prostor 3. NP v DpS v Hranicích v rámci investiční akce „Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“ - Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace“
podlimitní Hodnocení 17.09.2019 09.10.2019 12:00
Oprava zpevněných ploch v areálu dětského domova v Chebu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2019 01.10.2019 10:00
Rekonstrukce prostoru kuchyně - sociálního zařízení I.NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2019 01.10.2019 10:00
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2019 07.10.2019 10:00
všechny zakázky