Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 20.08.2024 10:00
Oprava přístupového schodiště a nájezdové rampy
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2024 25.07.2024 10:00
Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy
Karlovarský kraj
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 31.07.2024 09:00
Přestavba objektu bývalého transfuzního oddělení v Karlových Varech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a odborného dozoru projektanta
Karlovarský kraj
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 01.08.2024 10:00
Pořízení dat pasportu dopravní infrastruktury silnic II. a III. tř. Karlovarského kraje
Karlovarský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 13.08.2024 09:00
Dodávky jednorázových návštěvnických plášťů (e-aukce na proebiz.com)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.07.2024 25.07.2024 17:00
Dodávky elastických hadicových fixačních obinadel (e-aukce na proebiz.com)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.07.2024 25.07.2024 17:00
Centrum odborné přípravy
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2024 22.07.2024 10:00
Plánovací CT
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2024 05.08.2024 10:00
Lineární urychlovač
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2024 05.08.2024 10:00
Dodávka PET/CT
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2024 16.08.2024 10:00
Sanitní vozidlo RZP 2024 – inkubátor a Sanitní vozidlo RZP 2024 (1 ks)
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2024 01.08.2024 10:00
Transportní defibrilátory 2 ks
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2024 11.07.2024 10:00
SPŠ Ostrov - Zabezpečení vstupů do objektu
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2024 15.07.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Modernizace stávajících dvou výtahů v budově A (levý a pravý), jednoho výtahu v budově B a jednoho výtahu v budově C Krajského úřadu Karlovarského kraje
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2024 15.07.2024 10:00
všechny zakázky