Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Příprava zadávacích podmínek a organizace veřejné zakázky pro projekt „Informační technologie ReactEU Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ reg.č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016350
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.01.2022 03.02.2022 10:00
Služby konzultace a odborného dozoru realizace projektu „Informační technologie ReactEU Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ reg.č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016350
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.01.2022 03.02.2022 10:00
Dodávka sadebního materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 15.02.2022 10:00
Dodávka pěstebních prací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 15.02.2022 11:00
Předběžná tržní konzultace k projektu "KARLOVY VARY, CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ - KONCERTNÍ SÁL"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 20.01.2022 23:59
Rámcová dohoda na údržbu zatravněných ploch a křovin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2022 24.01.2022 09:00
Polygon - kurzy bezpečné jízdy
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 18.01.2022 10:00
„Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ – kontrolor dat
nadlimitní Příjem nabídek 05.01.2022 07.02.2022 10:00
Dodávka a odborná implementace vysoce dostupného pokročilého aplikačního firewallu
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2022 19.01.2022 10:00
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na letní školy pro učitele v roce 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2022 14.01.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace „NÁKUP NÍZKOEMISNÍCH AUTOBUSŮ PRO KARLOVARSKÝ KRAJ“
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.12.2021 06.01.2022 23:59
Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP – projektová dokumentace
podlimitní Hodnocení 22.12.2021 18.01.2022 10:00
Dodávky víceúčelových utěrek v roli pro tekutou dezinfekci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2021 12.01.2022 10:00
Dodávky jednorázových vyšetřovacích nitrilových rukavic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2021 05.01.2022 15:30
"Nový webový portál Karlovarského kraje"
nadlimitní Prokazování kvalifikace 10.12.2021 31.01.2022 10:00
všechny zakázky