Veřejné zakázky Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Karlovarský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Senior Pas 2023
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 09:00
II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 25.04.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace - Dodávka dezinfekčních přípravků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 10:00
ReactEU-98-KV_Monitorovací systém + centrála (OARIM)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 24.04.2023 10:00
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
Karlovarský kraj
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2023 12.04.2023 10:00
Snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 09:00
ReactEU-100_Sestava pro sloupcovou aglutinaci
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 20.03.2023 20.04.2023 10:00
Transportní defibrilátory 3 ks
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2023 03.04.2023 10:00
Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXIX - Část 65 veřejné zakázky - Domácí spotřebiče
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2023 29.03.2023 13:00
Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP
Karlovarský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 14.03.2023 17.04.2023 10:00
Průběžné mapování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2023
Karlovarský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 24.03.2023 10:00
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu
Karlovarský kraj
podlimitní Příjem nabídek 10.03.2023 03.04.2023 08:00
Modernizace mostu ev. č. 220 9 - 3 Nové Hamry
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 09.03.2023 27.03.2023 08:30
Most v Přebuzi
Karlovarský kraj
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 30.03.2023 09:00
„Oprava stávající elektroinstalace v původní budově REHOS“
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 29.03.2023 08:00
všechny zakázky